Fiskeklubben Rokkerne
Fangstrapporter

Efter at have overstået sommerens eksamener skulle juni og juli stå på intensiv fiskeri efter storkarpen (men som så mange gange før bliver man af en eller anden grund ofte distraheret af sommerens mange glæder). Sæsonen for mit eget vedkommende startet sent i år pga. meget tid skulle bruges på studiet. Det blev dog til enkelte overnatning i eksamens perioden i en lille nordsjællandsk mose som resulterede i en ekstrem flot spejlkarpe (porno skælbesætning) på 8,5 kg. Da de obligatoriske eksamener var vel overstået begyndte karpefeberen at melde sig. En god kammerat og jeg gik med nogle "skumle" planer om at forsøge os i et mindre sjællandsk vand, hvor jeg år tilbage havde fået en del spejlkarper op til små 10 kg - måske var de vokset.

Endelig i starten af juli blev kursen sat mod den "gamle" sø.
Fiskepresset i søen dengang var lig nul, og da vi ankom til søen kunne vi glædeligt konstatere at søens kanter var godt begroet med diverse vilde planter, hvilke indikerede at der ikke havde været mennesker ved søen i lang tid. Vi udvalgte os hurtig nogle pladser og kastede de respektive tackler ud i suppen med lækre retter fra DD.

Første nat gik og fiskeriet var mildt sagt sløjt. Vi havde hverken set eller mærket noget, og snakkede om at prøve en anden sø. Men det overskyede og trykken vejr gjorde at tiltroen til at det nok skulle lykkes blev bibeholdt. Og ganske rigtigt det umulige skete - midt på eftermiddagen skreg min Delkim efter hjælp.
Krebsedyrbollen var blevet nappet og en god fight kunne starte. Desværre gik dyret i nogle nærliggende siv og satte sig godt og grundig fast. På med "benkondomerne" og på bedste linedans maner vade ud (gennem mudret - nitten) til fisken. Fisken gik fri efter lidt rokken frem og tilbage med stangen og efter 5 min. fight kunne Thomas nette en flot spejlkarpe på 13,25 kg. Ikke dårligt - desværre døde fiskeriet ud derefter og vi tog hjem den efterfølgende morgen.

Men ugen efter var jeg tilbage igen. Denne gang havde jeg allieret mig med min kære fætter (jeg skulle aldrig have taget ham med!!). 2 timer efter mørkets frembrud var der bud efter min fætters kiwi boilie. Han tager kontakt til fisken og kan konstatere at den går tungt. Fisken gider ikke rigtig at fighte og bliver nettet uden problemer. Da vi får fisken i nettet kan vi godt se at det er en spejlkarpe på den gode side af 10 kg, men det er svært præcis at bedømme vægten pga. mørket. Men da jeg skal bære fisken over i slingen er jeg ikke i tvivl om at Anders (fætter) har fanget en stor fisk. Min 20 kg Samson går ned på 17 kg. Jeg nægter at tro mine egne øjne og knalder skivevægten på i stedet da den må kunne veje rigtigt. Adrenalinen pumpede men endnu engang viste vægten 17 kg og når man trak slingen fra gav det en vægt på 16,4 kg. Det var simpel hen for sindssygt - jeg/vi havde aldrig i den vildeste fantasi forstillede os at søen havde så store kæmper gående.

Om morgen skød vi en rulle film af "mormor" og satte den forsigtigt tilbage i dens rette element. Fisken burde under normale omstændigheder veje i nærheden af 13 kg, men pga. dens mega mave, hvilke skyldtes gammel rogn, vejede den hele 16,4. Vi fik en del fisk de følgende dage med intet der kunne sammenlignes med kæmpen. Så endnu engang viser det sig at det kan lade sig gøre at finde vande, hvor mængden af mennesker der fisker i søerne er yderst begrænset og det er netop disse vande der er så fede at fiske - især når de indeholder de kæmper vi alle drømmer om.

Flexede klinger.
JonasTilbage
  Fiskeklubben Rokkerne