Fiskeklubben Rokkerne
Fangstrapporter

Den ugentlige fridag - mandag - blev brugt på at fiske lidt gedder.

Efter lidt besværligheder lykkes det mig at komme på vandet for at "lufte" lidt skaller. Jeg havde i dagens anledning medbragt min nye investering i form af en Etrex gps'er.

Pga. kraftig vind fra syd sejlede jeg i læ af den nærmeste skov. Her blev den første time tilbragt med at afsøge skrænterne for stimer. Desværre var disse svære at lokalisere hvilke måske var derfor at huggene udeblev.

Omkring 12 tiden kom der en lille opklaring og den friske vind valgte for en kort periode at lægge sig. Den gyldne mulighed for at fiske optimal skulle udnyttes. I forsøg på at finde skalle stimerne søgte jeg ud på dybere vand. Det gav hurtig pote for midt i at jeg at ved at mærkere positionen på gps'en på dagens første stime kører knarren på bundstangen.

Fisken kæmper det bedste den har lært - men den har mødt overmagten og kommer hurtig i båden - en mindre fisk omkring de 2 kilo.

I løbet af den næste time fanger jeg yderligere 3 fisk - desværre ingen
over 5 kg.

Henad tretiden er jeg så småt begyndt at pakke sammen for at sejle i havn. Mens jeg er i gang med at pakke en af flådstængerne sammen er der hug på bundstangen. Et solidt tilslag men modsat de andre fisk bliver denne bare stående på bunden. Min bløde 8´ fods stang flexer helt i bund. I forsøget på at pumpe fisken væk fra bunden vælger den at spytte. Til min fortrydelse kan jeg hive linen ind og konstantere at det var rigtig god fisk jeg havde smidt. Skallen, som var godt og grundig smadret, havde store solide bidemærker.

Lidt over tre sejlede jeg tilbage til havnen. Alt i alt en ok tur - desværre stadig uden en stor fisk i båden.

JonasTilbage
  Fiskeklubben Rokkerne