Fiskeklubben Rokkerne
Fangstrapporter

Den efterhånden årlige weekendtur til en sydsjællandsk sø blev afholdt fra d. 2-4 marts.
Deltagerne var 4 rokkere (Thomas, Jonas, Presi og undertegnede ), 1 prospect Lasse Sterll og 1 support X-Team Kim Bech.

Med 3 både i søen var forventningerne i top og alle sejl var sat, med håbet om at overliste søens fede madammer.

Der var også godt gang i gedderne og på 2½ dags effektivt fiskeri lykkedes det at fange 8 fisk over 5 kg, hvilket bestemt må betegnes som en succes.
5,1 - 5,2 - 5,85 - 6,0 - 7,2 - 9,1 - 9,35 - 9,6.
Fiskene blev hovedsagligt fanget på levende agn, fisket på flåd eller bundtackel, men også dørgning med wobblere gav fisk.

Jeg var i båd med Presi, som på fornem vis styrede os igennem den berømte "pike bay", som har kastet mange fisk af sig. Pludselig var flåddet væk og efter en go fight med et par gode udløb, kunne jeg hive en ny PR ombord.
6 kilo rent - i øvrigt den eneste gedde jeg fangede, men den fik da også den ekstra opmærksomhed, en sådan fortjente. Den blev vejet og ligeledes måtte den stå model til en mindre foto-session.

En super start på årets fiskesæson (det var min første tur)og ny PR både til Jonas 9,6 kg, Kim 5.2 kg og undertegnede 6.0 kg.

Keep it stiff
VindingTilbage
  Fiskeklubben Rokkerne