Fiskeklubben Rokkerne
Jonas Hansen
Jonas Hansen med 5.5 kg gedde fra Esrum sø

Tilbage

Fiskeklubben Rokkerne