Fiskeklubben Rokkerne
Jonas Hansen
Jonas Hansen med 1.290 kg aborre fra Esrum sø
Tilbage

Fiskeklubben Rokkerne