Fiskeklubben Rokkerne
Grove skaller

Som det er tilfældet med mange andre fredfisk, vil man ofte finde fiskene på dybere vand om dagen - for storskallens vedkommende ofte på barbunden helt ude på 5-10 meters dybde. Omkring skumring trækker de større fisk op på lidt lavere vand.
Ønsker man kontakt med de store stimer, kan det dog yderst sjældent svare sig at satse på dybder under 1,5-2 meter. Det optimale vil som regel at fiske for foden af - eller på en skrænt i 2-4 meters dybde.

Uden for gydetiden, er en af de primære forskelle på storskalle- og normalt skallefiskeri, at fiskeriet er bedst om natten og at der ofte fiskes på lidt dybere vand. I stort set samtlige søer jeg har fået skaller over kiloet, har mønsteret været helt klart - langt de fleste store fisk hugger efter mørkets frembrud. Mange storskalle søer bliver aldrig "opdaget" fordi folk fanger
200-300 grams skaller med normale match-metoder om dagen - og derpå slutter sig til, at der kun er mindre skaller i søen. I samme vand kunne man være heldig at fange godt med f.eks. 800-1000 grams skaller, hvis man blev ved vandet til et par timer efter solnedgang.

De mest hektiske hugperioder sommer og efterår, vil i de fleste søer ligge fra mørket har sænket sig og 2-3 timer frem samt fra dæmring og et par timer ind i den nye dag. Jo koldere det bliver, desto kortere bliver hugperioderne - og desto oftere vil man komme ud for gode fisk i dagtimerne.

Mange af de større åer huser i øvrigt gode "stationære bestande" af velvoksne skaller, der ofte er at finde på kanterne af større grødebælter, hvor vandet skråner ud mod lidt dybere vand.

Brakvandsskaller på træk

Et andet godt sted at finde skaller over kiloet, er åer med tilløb til større brakvandsområder. I de lavvandede fjorde er der masser af mad, og fordi saltindholdet i brakvandet er tættere på saltkoncentrationen i fiskens krop, skal skallerne ikke bruge nær så meget energi på at opretholde saltbalancen, som de skal i ferskvand. Resultatet er, at fisken kan bruge energien på tilvækst i stedet.

Afhængig af vejrforholdene vil brakvandsskaller typisk starte optrækket i åerne i starten af april. Rammer man det helt rigtige tidspunkt, vil man på de nederste par kilometer å ofte kunne finde store stimer af hugvillige fisk.

>>


Fiskeklubben Rokkerne