Fiskeklubben Rokkerne
Fiskepladser

Suderne tager størsteparten af deres føde på bunden og findes sommeren igennem oftest på 1,5 - 4 meters dybde. Op til gydeperioden i maj-juni er der ofte en tendens til større koncentration af fisk i nærheden af oplagte gydepladser så som f.eks. siv- og åkandebælter. I denne periode er fiskeri 0 - 1 meter fra grødekanten er et sikkert bud på action.
Længere hen på sommeren er fiskene på alle typer pladser - og ofte kan man godt glemme alt om at fokusere på "de klassiske åkander". Selvom kanderne ofte giver fisk, vil man mindst lige så ofte komme ud for at pladser uden nogens som helst form for "features" giver mindst lige så godt. Fiskenes fødeemner - bloodworms og andre bunddyr findes mere eller mindre overalt - også hvor der ikke er vegetation.

Mange medefiskere har en indgroet ide om at pladser med mudret bund er de bedste - måske fordi man lettere ser suderne på grund af de mange bobler der frigives, når fiskene fouragerer. Over hård bund skal der meget til for at afgive bobler, og man opdager derfor ikke nær så nemt fouragerende fisk - men de er der. Praksis viser at grus og hård bund fisker mindst lige så godt som mudret bund. Selvom byttedyr som bloodworms findes i størst antal i mudret bund, vil man ofte finde flere snegle og større fødeemner over hård bund. Hård bund har endvidere den fordel at foderet ikke synker ned i slammet.

>>


Fiskeklubben Rokkerne