Fiskeklubben Rokkerne
Grødetips

Mange af de bedste sudersøer har seriøse mængder af åkander, vandpileurt eller vandpest. Fisker man fra båd er det relativt let at finde en grødefri plads. Foregår fiskeriet fra land kan det derimod ofte blive nødvendigt at fjerne lidt grøntsager inden fiskeriet begynder. Er der tale om kander eller siv laves pladsen lettest ved hjælp af en "weedcutter", der i al sin enkelhed er et minisejl monteret for enden af fangstnethåndtaget ved hjælp af et gevind.

Når grødebælterne består af vandpest eller andre former for rankegrøde, gøres arbejdet lettest med et rivehoved. De fleste bruger et enkelt rivehoved som monteres for enden af et reb. Riven kastes ud, synker til bunden og der hives ind.
Problemet med denne metode er, at rivens tænder temmelig ofte vil havne med tænderne opad. Løsningen er at købe to rivehoveder, der vendes modsat og surres sammen. Med et dobbelt rivehoved bliver arbejdet med at rive bunden betydeligt lettere. Som kasteline benyttes en 8 - 12 mm flagline eller lignende. Bliver rebet for tyndt får man hurtigt ondt i fingrene, når grøden trækkes ind.
Selvom grønthøstningen umiddelbart skræmmer de tilstedeværende fisk væk fra pladsen, behøver man ikke bekymre sig om hvorvidt de vil komme igen. En frisk revet bund virker som en magnet på suder og karper, fordi bunden hvirvles op og frigiver en masse lokkende fødeemner. Rives der fra båd foregår det lettest ved at man kaster et par ankre inden rivehovedet kastes ud. På snagfyldte pladser vil man ofte komme ud for at rivehovedet sætter sig fast. Fortvivl ikke; riven kan som regel løsnes ved at give hurtigt slæk, efterfulgt af 3-4 hurtige stød i linen. Hjælper slipper man ofte fri ved at bevæge sig til en ny plads og genoptage trækket fra en ny vinkel.

>>


Fiskeklubben Rokkerne