Fiskeklubben Rokkerne
Johnny Mark

Johnny Mark med 2.9 kg havørred


Johnny Mark med 2.3 kg havørred


Johnny fighter torsk


Johnny med 730 gr. aborre


Johnny Mark et par fine hornfisk fra Øresund


Johnny Mark - 3.3 kg gedde


Johnny Mark - 1.4 og 0.9 kg havørreder


Johnny Mark - 3.3 kg torsk


Johnny Mark - 7.95 kg gedde


Johnny Mark - 2 fine Esrum gedder


Johnny Mark - 3.1 kg havørred


Johnny Mark - 1.2 kg. suder


Johnny Mark - 3.000 kg havørred


Johnny Mark - havørred 3.6 kg


Johnny Mark - havørred 4.55 kg


Johnny Mark - knude 2.6 kg


Johnny Mark - 8.2 kg gedde


Johnny Mark - 3.45 kg og 1.83 kg havørred


Johnny Mark - 1.200 kg torsk


Johnny Mark - 2.4 kg havørredFiskeklubben Rokkerne