Fiskeklubben Rokkerne
Jonas Hansen

Jonas Hansen med 1.290 kg. aborre fra Esrum sø


Jonas Hansen med 9.05 kg spejlkarpe


Jonas Hansen - dansk spejlkarpe 19.3 kg - juni 2007


Jonas Hansen - 1.440 kg karusse


Jonas med 14.1 kg spejlkarpe


Jonas Hansen - Suder 3.525 kg


Jonas Hansen - 4.6 kg havørred


Jonas Hansen med Mekong-malle på 21.1 kg


Jonas Hansen med 8.0 kg spejlkarpe


Jonas Hansen med gedde på 8.5 kg fanget i Esrum sø


Jonas Hansen - havørred 6.700 kg


Jonas Hansen - gedde 9.3 kg


Jonas med 9.05 kg gedde fra Furesø - maj 2006


Jonas Hansen - 2 stk. brasen


Jonas med 1.350 kg. aborre


Jonas med 1.020 kg. havørred


Jonas med 1.260 kg rimte


Jonas Hansen med 13.1 kg spejlkarpe


Jonas Hansen med 5.55 kg sandart


Jonas Hansen med 9.6 kg geddeFiskeklubben Rokkerne