Fiskeklubben Rokkerne
Peter Rasmussen

Peter Rasmussen med 13.5 kg torsk fanget i Øresund


Peter Rasmussen med 0.9 kg havørred


Peter Rasmussen med 1.5 kg havørred


Peter Rasmussen med 0.6 kg hornfisk


Peter Rasmussen med 6.0 kg. gedde.


Peter Rasmussen med 0.640 kg gråskalle


Peter Rasmussen med 1.8 kg havørred


Peter Rasmussen med 1.260 kg havørred


Peter Rasmussen med 1.120 kg havørred


Peter Rasmussen med 2.0 kg suder


Peter Rasmussen med 6.6 kg. gedde.


Peter Rasmussen med 2.95 kg brasen


Peter Rasmussen - gedde 100 cm


 


 


 
Fiskeklubben Rokkerne