Fiskeklubben Rokkerne
Sæsonen 2007

Sæsonen 2007 blev for Rokkernes vedkommende en stor succes. Tilslutningen til klubturene var rigtig fin, omend vi måtte konstatere et lille fald i forhold til forrige sæson. Gennemsnitligt var der 5,83 deltagere pr. tur, hvilket er ganske tilfredsstillende.
Hvad nye klubrekorder angår, blev det historiens hidtil mest succesrige sæson. Hele 6 nye klubrekorder så dagens lys:


Årets generalforsamling var med spænding imødeset af især Foged og Johnny, som begge stod til forfremmelse. Det blev dog kun Foged, som efter denne aften kunne kalde sig ægte medlem af Rokkerne. Peter nedlagde nemlig veto mod Johnnys forfremmelse, efter dennes mindeværdige attentatforsøg på klubturen på Esrum sø mod netop Peter og Vinding. Johnny blev dog senere på året forfremmet på en ekstra ordinær generalforsamling på Møn.
Peter slog desuden Schwalm i kampvalg om en bestyrelsespost, så Schwalm måtte efter en lang årrække forlade bestyrelsen.

Der var hverken afgang eller tilgang i klubben, så medlemstallet forblev uændret:
Medlemmer 9
Prospects 2

2007 var også året hvor Rokkerne rundede 10 år. Dette blev på behørig vis fejret i midten af september med et brag af en fest i præsidentens gemakker. En rigtig god dag - tiden frem til næste jubilæum kan næsten kun gå for langsom!


Fiskemæssige højdepunkter i klubregi 2007:

Sæsonens første tur var traditionen tro en kysttur efter havørred. Til forskel fra tidligere var turen udvidet til en weekendtur, hvor vi fiskede lørdag og søndag.
Mange traditioner blev holdt i hævd denne weekend - bl.a. at Jan fiskede os alle sammen synder og sammen og i overlegen stil landede 12 ud af weekendens 23 havørreder!
Boysen havde efter en snak med en lokal fisker lagt en listig plan, og valgt at gå efter en klubrekord for torsk. Det lykkedes sent lørdag aften, så det var en svært tilfreds præsident som kunne præsentere den første torsk i klubbens historie.

Efter mange års fravær var medeturen tilbage på programmet. Sidst i juni mødte 8 forventningsfulde Rokkere op ved Strødam engsø til 4 timers medekonkurrence. Vejrguderne var denne dag absolut ikke på vores side, og det styrt regnede stort set fra start til slut. Regnen kunne dog ikke spolere oplevelsen af en god tur, og der blev sat følgende klubrekorder:
2.000 kg suder fanget af Peter
1.400 kg rimte fanget af Mads
0.350 kg gråskalle fanget af Johnny
13.00 kg samlet vægt fanget af Jonas.

Årets tredje tur var den traditionsrige aborretur på Buresø. Seks mand var ombord i 3 forskellige både, så endnu engang fint fremmøde til denne tur.
Turen bød ikke på mange af de større aborrer, men til gengæld rigtig mange af de små tusindbrødre. Enkelte pæne fisk lod sig dog overliste, og Foged kunne med en flot aborre på 0.970 kg for andet år i træk kåres som vinder af konkurrencen.

Efter et par års fravær var der igen i 2007 en sudertur på programmet.
4 mand udgjorde den beskedne flok ved bredden af Utterslev mose. Om det var pladsen, den lave temperatur eller blot uduelighed blandt deltagerne skal være usagt, men ikke en eneste suder kom på land denne aften.

Sæsonens andet kystslag skulle udkæmpes i slutningen af september. Destinationen var vestsjælland og 6 friske fiskere iført benkondomer og godt humør var mødt frem.
Straks fra start var der godt gang i fiskeriet. I vanlig stil lagde Jan afstand til de øvrige ved i hurtig rækkefølge at lande 4 havørreder. I løbet af eftermiddagen blev der regelmæssigt landet fisk, men vi skulle helt frem til skumringen før fiskeriet "gik amok". Indenfor en halv times tid var der fisk til alle, og dagens samlede resultat var 21 ørreder, hvoraf hele 13 gik til Jan.
Dagens største på 1.250 kg gik til Boysen.

Rokkernes store geddeweekend var i 2007 for første gang henlagt til Tystrup sø. 7 mand var tilmeldt, men i dagene op til dysten indløb flere afbud, og vi endte desværre op med kun at være 5 mand da slaget skulle slås.
Lørdag bød på sukker vejr, og der kom godt med fisk i bådene. 7 gedder over 5 kg. med en ny klubrekord på 9.500 kg på toppen.
Søndag var vejret rimelig råt, og der blev kun fisket et par timer før alle mand gik i land for at nyde mesterskabskaffe hos præsidenten.
Jan vandt konkurrencen med gedden på 9.500 kg.


Medlemmer/prospects - efter eget udsagn - bedste fangst i 2007:

Medlemmer:
Henrik Schwalm - Havørred 1.790 kg.
Kasper Vinding - Gedde 6.0 kg.
Michael Boysen - Spejlkarpe 9.250 kg.
Jonas Hansen - Spejlkarpe 19.30 kg.
Thomas Wolff - Gedde 9.3 kg.
Peter Rasmussen - Suder 2.000 kg.
Flemming Foged - Sandart 5.000 kg.
Johnny Mark - Havørred 3.100 kg.
Jan Fahlgren - Havørred 3.500 kg.

Prospects:
Mads Hansen - Spejlkarpe 10.10 kg.


Besøgstallet for Rokkerne.dk lå i sæsonen 2007 nogenlunde stabilt omkring de 7000 hits pr. måned.
Det gennemsnitlige antal unikke hits i døgnet ved årsskiftet var 26.3, hvilket er et lille fald i forhold til sidste år. Det samlede antal hits siden 09-05-02 rundede 463.814


Der er grund til optimisme - endnu en stor sæson ligger forude i 2008

Klubmester 2007 - Michael Boysen
Fiskeklubben Rokkerne