Fiskeklubben Rokkerne
Sæsonen 2008

Vi ser endnu en gang tilbage på en sæson, som i det store hele har været ganske succesfuld med flere klubrekorder, bl.a. en ny og længe ventet havørredrekord.
Hvor sæsonen 2008 rent fangstmæssigt må siges at være godkendt, er det beklageligt at det gennemsnitlige antal deltagere på klubturene, var det laveste i 5 år - 5,66 deltagere pr. tur.
Hvad nye klubrekorder angår, kunne sæsonen ikke helt leve op til sidste sæsons fantastiske niveau, men 2 nye klubrekorder på en sæson må stadig være absolut godkendt:


Generalforsamlingen blev en forholdsvis stille affære. Boysen fik genvalg som præsident, Jonas fik genvalg som kasserer og endelig modtog Peter genvalg til den sidste post i bestyrelsen. Dette skete dog efter kampvalg mod Schwalm, et valg Peter vandt med stemmerne 8-2.
Vi besluttede at forsøge, at spare nogle penge ved at skifte webhotel, men dette viste sig at være en dårlig idé. Det nye hotel kom aldrig rigtig op at køre, og vi besluttede hurtigt at skifte tilbage.
Martin Lundqvist var igen indstillet til forfremmelse, men en overvægt af medlemmerne stemte imod, så Martin måtte nappe endnu et år som support x-team.
Generalforsamlingen besluttede desuden at degradere Lasse Sterll til support x-team, begrundet med at han stort set aldrig er set i klubregi, og dermed passer bedre ind i rollen som support x-team. Antallet af medlemmer efter generalforsamlingen fordelte sig herefter således:
Medlemmer 9
Prospects 1


Fiskemæssige højdepunkter i klubregi 2008:

Efter at vi i 2007 for første gang havde afsat en hel weekend til klubturen efter havørreder, hvilket havde været en monstersucces, var det naturligt at vi også i 2008 tog på en weekend på Møn efter havørreder.
8 mand havde indfundet sig til turen, hvor den måske mest faste havørredtradition i Rokkerne blev brudt - Jan fik ikke turens største fisk, og han måtte tilmed sande, at han trods næsten 1/3 af weekendens fisk, ikke formåede at komme i top 5, og hans mesterskabsdrømme led dermed et gevaldigt knæk.
Vinding smed den store trumf med en ny klubrekord på 4,1 kg. Alt i alt en forrygende weekend, som helt sikkert fortjener en gentagelse i 2009.

Midt i maj var der indkaldt til topmøde på Esrum sø - Rokkerne vs. Bajertørst.
Rokkerne stillede med 6 mand, som ,på trods af matchens betydning, ikke var toptunede. Der var ikke skaller nok i bådene, og en af vores både sejlede i havn før tid.
Det blev en tæt intens dyst, som til det sidste kunne tippe til hvilken side det skulle være. Efter resultatet 10-10 i konkurrencen blev største fisk afgørende, og den var fanget af Mano fra Bajertørst, så desværre endte dysten med et knebent nederlag.
Mano var iøvrigt lidt af en kanin at trække op af hatten på dagen. Han mødte op bevæbnet med nye blink, så han dårligt kunne slæbe tasken - Han havde simpelthen investeret 1500 kr. i bestræbelserne på at hive pokalen hjem, og det må siges at det havde været en god investering!
De kære Bajertørstere skal ikke forvente nogen kære mor i 2009. Nu er det os der bestemmer hvor skabet skal stå, og hvilke pokaler der er i.

Sæsonens anden tur var for anden gang i historien en decideret sudertur.
4 medlemmer og en enkelt hang-around havde indfundet sig i FR-bådene på St. Donse dam, til en aftendyst i forholdsvis ukendt farvand.
Turen blev ikke den helt store succes, men det lykkedes dog Jonas at sætte ny klubrekord med en fisk på 2.200 kg., og desuden fik vores gæst 2 sudere på 2.875 kg og 3.000 kg - fine fisk, som havde pyntet på rekordlisten.

På baggrund af den succesfulde 2007 medetur i Strødam Engsø havde vi igen i 2008 henlagt medeturen tilsamme lokation.
6 medlemmer var denne dag dukket op, og det skal med det samme siges, at turen blev én kæmpe skuffelse - Der blev ikke landet mange fisk i løbet af de 4 timer, og dagens vinder blev Jonas med beskedne 1.160 kg.

For femte år i træk var der i august indkaldt til aborredyst på Buresø.
7 forventningsfulde fiskere dukkede denne søndag op, nogle bevæbnet med orm, andre med spinnegrej, mens Boysen havde valgt at satse på skaller.
Mønsteret fra de seneste par sæsoner med rigtig mange små fisk i tusindbrødrestørrelse, gentog sig på denne tur, og ligesom året før kom kun få pæne fisk i bådene. Dagens største var en aborre på 0.960 kg.
Med denne fisk vandt Jonas turen, og lå allerede efter sæsonens fjerde tur komfortabelt i front,

Sæsonens femte tur var endnu en gang en nyskabelse i Rokkerregi - en sandarttur på Tuel sø, hvor bestanden skulle være af en størrelse, så alle kan være med.
4 mand var mødt op til denne tur, heriblandt support X-team Martin Lundqvist, som i sidste ende var så ubeskeden at fange dagens eneste sandart. Der blev ikke uddelt nævneværdige point på denne tur, og Jonas var derfor inden sæsonens sidste tur sikker på klubmesterskabet.

Rokkernes store geddeweekend var på baggrund af sidste års succes igen henlagt til Tystrup sø. 6 mand mødte op ved bådene lørdag morgen, og på trods af dystre udsigter fra DMI´s side, fik vi faktisk ganske fint vejr lørdag, og effektivt fiskeri var absolut en mulighed.
Denne chance greb Wolff, og med 3 gedder på 8.5 kg, 8.85 kg og 9.35 kg satte han sig komfortabelt på geddetronen. Søndag var det blæst urimelig meget op, og vi opgav overhovedet at prøve at komme ud på søen.


Medlemmer/prospects - efter eget udsagn - bedste fangst i 2008:

Medlemmer:
Henrik Schwalm - Laks 5.2 kg.
Kasper Vinding - Havørred 4.1 kg.
Michael Boysen - Gedde 9.0 kg.
Jonas Hansen - Havørred 6.7 kg.
Thomas Wolff - Spejlkarpe 24.0 kg.
Peter Rasmussen - Rimte 1.530 kg.
Flemming Foged - Intet at mindes!
Johnny Mark - Havørred 4.55 kg.
Jan Fahlgren - Gedde 6.85 kg

Prospects:
Mads Hansen - Intet at mindes!

Besøgstallet for Rokkerne.dk lå i sæsonen 2008 i gennemsnit omkring 6000 hits pr. måned.
Det gennemsnitlige antal unikke hits i døgnet ved årsskiftet var 27,2 , hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år.
Det samlede antal hits siden 09-05-02 rundede 527.105


2009 tegner til at blive en stor sæson - vi stiler mod toppen!

Klubmester 2008 - Jonas Hansen
Fiskeklubben Rokkerne